Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Środowiskowy Dom Samopomocy w Muchówce

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Muchówce.


Wstęp deklaracji

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MUCHÓWCE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony www zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://muchowka.naszsds.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MUCHÓWCE

MUCHÓWKA 157

32-722 KRÓLÓWKA

 

tel./fax: 14 68 59 200

E-mail: sds157@wp.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-12

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2023-02-07

Strona https://muchowka.naszsds.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie https://muchowka.naszsds.pl/informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
  • zamieszczone na stronie https://muchowka.naszsds.pl/ informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej)
  • zamieszczone na stronie https://muchowka.naszsds.pl/ zdjęcia nie posiadają alternatywnego opisu

Ułatwienia na stronie https://muchowka.naszsds.pl/

Strona https://muchowka.naszsds.pl/ posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-07-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika ośrodka.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2023-03-31 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marcin Piech 
e-mail: sds157@wp.pl 
Telefon: 14 68 59 200

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Wejście do Środowiskowego Domu Samopomocy bez barier architektonicznych, przestrzenie komunikacyjne w ośrodku są wolne od barier poziomych i pionowych, pomieszczenia ośrodka znajdują się na jednym poziomie, toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą