Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Środowiskowy Dom Samopomocy w Muchówce

Zamknięcie ośrodka na okres ferii letnich 2023

Utworzono dnia 21.07.2023

ZARZĄDZENIE NR 11/2023

Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Muchówce

z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie: zamknięcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Muchówce na okres 15 dni roboczych tj. od dnia 25 lipca do 14 sierpnia 2023 r.

Działając na podstawie § 10 Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Muchówce stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/92/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 23 września 2015 r., oraz zgodnie z § 6 ust. 3,4 i 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz. 249) Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Muchówce zarządza co następuje:

§ 1

 Po uprzednim zasięgnięciu opinii uczestników lub ich opiekunów, Środowiskowy Dom Samopomocy w Muchówce zostanie zamknięty na okres 15 dni roboczych w roku kalendarzowym tj. od dnia 25 lipca do 14 sierpnia 2023 r.

  1.  O zamknięciu ŚDS w Muchówce w podanym powyżej terminie, zostanie poinformowana jednostka prowadząca – Gmina Nowy Wiśnicz oraz Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
  2. Zapoznanie się z treścią niniejszego Zarządzenia pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą